Doradca Podatkowy

Marek Artur Grabowski

Przez ponad 20 lat pracowałem w 4 różnych urzędach skarbowych w których przeszedłem całą ścieżkę kariery od referenta do Naczelnika włącznie, byłem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej II stopnia.
Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w 2010 roku zdałem egzamin na doradcę podatkowego i zostałem wpisany na listę doradców podatkowych
pod numerem 11515.

Obecnie świadczę usługi w następującym zakresie:

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.
 •  Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy
  w tym zakresie.
 •  Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi
  we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 •  Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych
  niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 •  Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo
  i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 •  Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców –
  z funduszy unijnych i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.